Podmínky ochrany osobních údajů

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍSOSOBNÍMI ÚDAJI ODBĚRATELŮ

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost LUF s. r. o., IČO: 50357263 se sídlem Nám. M. R. Štefánika 518/15, 028 01 Trstená, Slovenská Republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Žilina, v oddíle s.r.o., vložka 58865/L,  zapsaný/á v živnostenském rejstříku vedeném v okrese Námestovo, číslo živnostenského registru: 560-21815 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce a zpracovatele Vašich osobních údajů jsou:

společnost: LUF s.r.o.

adresa: Nám. M. R. Štefánika 518/15, 028 01 Trstená, Slovenská Republika

telefon: +421 905 806 234

e-mail:  info@dojazdovekolesa.com

webový portál: www.dojezdovakola.com

IČO: 50357263 

DIČ: 2120291756

Společnost je zapsaná u Obchodního rejstříkového Okresního soudu v Žilině v oddíle .s.r.o., vložka číslo 58865/L.

Společnost LUF s r.o. je registrovaným subjektem k placení daně z přidané hodnoty.

Provozovatel a správce internetového portálu www.dojazdovekolesa.com dále uvedený jako “provozovatel” nebo “www.dojezdovakola.com

Tímto prohlašujeme, že Vaše osobní údaje jsou pro nás důležité a jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje zpracováváme výhradně se souhlasem odběratele/zákazníka.

2. OSOBNÍ ÚDAJE A NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

2.1 Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení č. 2016/679“): 

 • jméno
 • příjmení
 • ulice a číslo domu
 • PSČ
 • město
 • stát
 • telefonický kontakt
 • e-mail
 • IP adresa

Správce primárně zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na portálu www.dojezdovakola.com a osobní údaje nezbytné pro splnění Vaší objednávky a uzavření smlouvy.

2.2 Údaje získané prostřednictvím souborů cookies.

Pro vhodnější zaměření reklamních kampaní a zlepšování nabídky našich služeb využívá internetový portálwww.dojazdovekolesa.com informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. V případě, že jste jste ve svém prohlížeči povolili ukládání souborů cookies a udělíte souhlas s jejich používáním, získává portál www.dojazdovekolesa.com současně údaje o návštěvě webových stránek, o vyhledávaných produktech a Vaší další aktivitě na webových stránkách.

2.3 Údaje získané prostřednictvím Facebook pixel.

Tyto údaje slouží pro vhodnější zaměření na reklamní kampaně.

2.4 Vyjádření k ostatním získávaným údajům.

Portál www.dojazdovekolesa.com neshromažduje ani nezpracovává jakékoliv jiné citlivé osobní údaje, které obsahují například informace o Vašem zdravotním stavu, o vyznání víry a podobně. 

3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. naplnění předmětu smlouvy mezi správcem portálu www.dojazdovekolesa.com a zákazníkem, používáme Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje. Zpracování osobních údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její následné zpracování, včetně úhrady a doručení objednaného zboží na Vámi uvedenou adresu. V případě, že nejsou Vaše údaje poskytnuty není možné úspěšně vyřídit Vaši objednávku.

3.2 Komunikace se zákazníkem. Osobní údaje jsou především využívány za účelem komunikace s Vámi jakožto zákazníkem. Důvody na základě, kterých Vás můžeme kontaktovat jsou: 

potvrzení Vaší objednávky telefonicky nebo e-mailem,

připomínka Vámi vybraného zboží v on-line košíku, 

pomoc s dokončením Vaší objednávky, 

poskytnutí informace o aktuálním stavu Vaší objednávky, o odeslání Vaší objednávky, o přijetí platby za Vaši objednávku, o vyřízení Vaší reklamace a podobne, 

doplnění dalších nezbytných informací pro úspěšné vyřízení Vaší objednávky, 

3.3 Marketingové nabídky.

V případě, že jste udělili svůj souhlas s odběrem novinek zasílaných prostřednictví e-mailu, využíváme Vaše kontakty k odesílání reklamních oznámení, oznámení o probíhajících akcích, novinkách, slevách a podobne.

V tomto případě se jedná o následující údaje: 

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa

Tyto údaje jsou zpracovávány třetí stranou, společností MailChimp, která dodržuje zásady nařízení č. 2016/679. Souhlas s odběrem newslettra je možné vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení odběru novinek, slev a akcí. Tento odkaz pro odhlášení je uveden vždy v každém odeslaném e-mailu na jeho konci. Odhlášení odběru je možné také realizovat přímým kontaktem s www.dojazdovekolesa.com a to buď telefonicky nebo formou e-mailu. 

4. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ODESÍLÁNÍ OZNÁMENÍ

Uživatelé a zákazníci portálu www.dojazdovekolesa.com mají možnost kdykoliv zrušit odběr obchodních oznámení prostřednictvím odkazu pro odhlášení, tento odkaz pro odhlášení je uveden vždy v každém odeslaném e-mailu na jeho konci. Odhlášení odběru je možné také realizovat přímým kontaktem s www.dojazdovekolesa.com a to buď telefonicky nebo formou e-mailu.

5. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Vaše osobní údaje budou podstoupeny třetím stranám nebo zprostředkovány jen za předpokladu, je-li to nutné v rámci plnění předmětu kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu nebo pokud jste s tím předem vyslovili svůj souhlas. Zpracovatelům odevzdáváme jen ty údaje, které nevyhnutně potřebují na zabezpečení svých služeb. Mezi tyto patří: 

 • přepravní a doručovací společnost: Geis Parcel SK s.r.o.,
 • společnostem poskytujícím službu srovnávání zboží: Heureka Shopping s.r.o.
 • Účetní jednotce: Z důvodu plnění si daňové povinnosti poskytujeme Vaše osobní údaje na daňových dokladech a fakturách v rozsahu jméno, příjmení, titul a adresa doručení zboží, dále kontaktní údaje: telefonní číslo a e-mailová adresa také účetní jednotce, která údaje zpracovává podle zprostředkovatelské smlouvy za účelemzúčtování.
 • Pro účely Marketingu: Facebook, Inc., Google LLC (nástroje pro on-line marketing), MailChimp (pro účely rozesílání newslettra)

6. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DOBA JEJICH ZPRACOVÁNÍ

6.1 Portál www.dojezdovakola.com pečuje o bezpečnost Vašich osobních údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy včetně všeobecného nařízení o ochranně osobních údajů (GDPR). Portál www.dojezdovakola.com klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické a organizační zabezpečení zpracování dat. Bez ohledu na bezpečnost jsme nepověřili žádnou osobu funkcí odpovědné osoby pro ochranu osobních údajů. (Tuto povinnost nám zákon neukládá), bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás na prvním místě. Abychom zajistili ochranu Vašich osobních údajů, přijali jsme potřebné technické a organizační opatření, vybíráme si odpovědné a prověřené dodavatele se kterými spolupracujeme.

6.2 Veškerá komunikace mezi portálem www.dojezdovakola.com a Vámi je realizována v zakódované podobě za pomocí SSL síťového protokolu (Secure Socket Layer). Všechny osobní údaje v elektronické podobě jsou uloženy v DataBázích a Informačních systémech, ke kterým mají výhradně přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat za účelem uvedeným v těchto pravidlech, a to pouze v nevyhnutném rozsahu. Přístup k obsahu osobních údajů je zabezpečený a chráněný heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů ze strany portálu www.dojezdovakola.com je pravidelně prověřováno testy bezpečnosti a ochrany dat. Zabezpečení průběžně vylepšujeme. 

6.3 Jak dlouho údaje zpracováváme?

Portál www.dojezdovakola.com zpracovává osobní údaje za účelem plnění předmětu smlouvy po celou dobu zpracování Vaší objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona následně uchováváme některé osobní údaje obsažené v účetních dokladech (na základě článku č. 431/2002 Z.z. o účetnictví v znění pozdějších předpisů). Obchodní a marketingové oznámení v e-mailovém newsletteru jsou odesílány uživatelům po celou dobu po kterou nám udělili svůj souhlas se zasíláním marketingových akcí, novinek a slev. Nejdéle však jsou obchodní oznámení zasílána po dobu 10 let. Osobní údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracováváme po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, to znamená po celou dobu udělení souhlasu ve Vašem Internetovém prohlížeči, případně do té doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich osobní údajů za tímto účelem.

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

7.1 Na základě písemné žádosti nebo osobně u provozovatele máte právo:

 • být informovaný a žádat o přístup k Vašim osobním údajům, o správu Vašich   osobních údajů, o vymazání nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů podle § 21, § 22, § 23 Zákona;
 • vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů § 27 Zákona;
 • na správnost Vašich osobních údajů § 26 Zákona;
 • podat návrh na zahájení trestního řízení na Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR v případě, že se domníváte, že byla porušena práva na ochranu osobních údajů.
 • vymazání osobních údajů (tzn. právo být zapomenut) nebo omezení zpracování, v případě, že již nejsou potřebné pro uvedené účely nebo již nemáme zákonný důvod Vaše osobní údaje dále zpracovávat, včetně případů, kdy s dalším zpracováním osobních údajů nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Vaše osobní údaje tak úplně nebo částečně zlikvidujeme.

7.2  Zákazníci portálu www.dojezdovakola.com mají právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání novinek e-mailem nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na základě kterých bez odkladu ukončíme zpracování osobních údajů pro tyto účely.

8. KONTAKTNÍ INFORMACE:

V případě jakýchkoliv otázek nebo nejasností nás prosím neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: info@dojazdovekolesa.com nebo na telefonním čísle: +421 905 806 234. Vždy velmi rádi zodpovíme Vaše otázky a pomůžeme s výběrem v naší produktové nabídce.

9. ÚČINNOST

Tyto pravidla vstoupila do účinnosti dnem 15.12. 2019.